Yemek tarifinin kalorisini hesaplayan site

Yemek tarifinin kaç kalori olduğunu, içinde hangi vitaminlerin bulunduğunu ve yemek tarifindeki tüm malzemelerin doğal beslenmemize engel olup olmadığını hesaplayıp sunan yemek tarifleri sitesi akılda kolay kalabilecek www.yemek-tarifleri.com alan adı ile yayın hayatına başladı.

Ekleme : Proje ve programlaması bana ait olan sitenin tüm hakları Özkan Çalışkan’a aittir. Yazılımı satın almak için iletişime geçenlere red cevabı verilmektedir.Farklı istekleriniz için her zaman buradayım.

Projelerim kategorisine gönderildi | 1 yorum

Bölüm 2 : Paranın zaman değeri

Elimizde bir miktar para farklı zamanlarda farklı değerlere sahiptir.Bunun sebebi,

Elimizdeki parayı değerlendirip yatırım yaparsak ya da vadeli hesaba yatırırsak 1 yıl sonunda paramız farklı bir miktarda olacaktır.

Enflasyondan dolayı elimizdeki parayı 1 yıl bekletirsek, elimizdeki para miktarı aynı olacak ama satın alma gücü farklı olacaktır.

Faiz çeşitleri:

1- Ana paraya faizin geliş şekline göre

 • Basit faiz
 • Bileşik faiz

2- Yıllık birikmelerin etkisine göre

 • Etkin faiz
 • Nominal faiz

3- İskontolamanın yapıldığı dönem sayısına göre

 • Kesikli bileşik faiz
 • Sürekli bileşik faiz

Basit Faiz : Faiz miktarı zamana göre değişmez.bankadan aldığımız P TL krediyi N dönem sonra F TL olarak geri ödediğimizde F-P=i miktarında faiz öderiz.Faiz ana parayla doğru orantılı olduğu için i faizi basit faizdir.

i=F-P=PiN => F=P(1+iN) formülü basit faiz formülümüzdür.

F=  Gelecek değer

P= Şimdiki değer

i=  Faiz oranı

N= Dönem sayısı

 

Örnek : Bankadan %9 basit faiz ile 10.000 TL borç alıyoruz ve 10. yılın sonunda borcumuzu ödeyeceğiz.Ödememiz gereken tutar nedir?

Çözüm :

F=P(1+iN)

F=10.000(1+0,09.10)

F=19.000 TL

Bileşik Faiz : Bu faiz çeşidinde her dönem sonunda kazanılan faiz miktarı ana paraya eklenir.

F=P(1+i)n formülü ile gelecek değer hesaplanır.

F=  Gelecek değer

P= Şimdiki değer

i=  Faiz oranı

n= Dönem sayısı

 

Örnek : 10.000 TL paramız var.Bankaya %10 bileşik faiz ile paramızı yatırıyoruz.4 yıl sonra bankadan kaç TL alırız?

Çözüm :

F=P(1+i)n formülünden

F=10.000(1+0,1)4 denkliğinden

F=14.641 TL

Denklik : Farklı zamanlarda farklı para miktarları birbirine denk olabilir.Bir önceki örneğimizde şu anki 10.000 TL 4 yıl sonraki 14.641 TL ‘ye denktir.

Nominal ve Etkin faiz oranı : Yukarıda bileşik faizden bahsederken 1 yıl bir dönemi ifade etmekteydi ve yıllık birikimler dikkate alınıyordu.Peki ya faizin birikimleri yılda bir değil de ayda bir yapılıyorsa? Örneğin aylık bileşik %1 faiz, ifade edilirken %1 x 12 = %12 olarak ifade edilir.Bu %12 nominal faiz oranıdır.

Nominal faiz oranında yıl içindeki birikmeler dikkate alınmaz.Yıl içindeki birikmelerin etkisini etkin faiz oranı ile ifade ederiz.

Bir bankanın 6 aylık bileşik %12 faiz verdiğini düşünelim.Bu bankaya 10.000 TL para yatıralım.

Her 6 ay için faiz oranı %12/2 = %6 ‘dır.

F=10.000(1+0,12/2)2 den paramızın gelecek değerini 11.236 TL olur.

11.236-10.000 = 1.236 TL faiz miktarıdır.

Etkin faiz oranını hesaplamak için 1236TL yi hangi yıllık bileşik faiz oranı ile kazanırdık sorusuna cevap bulmalıyız.

11.236=10.000(1+iyıllık)1 denkleminden iyıllık=0,1236=%12,36

Yani %12 yıl içerisindeki birikimleri dikkate almayan nominal faiz oranı iken %12,36 ise yıllık birikimleri dikkate alan etkin  yıllık faiz oranını gösterir.

EFO = (1+NFO/m)m denklemi ile iki faiz çeşidi arasında hızlı hesaplama yapılabilir.

EFO = Etkin faiz oranı

NFO = Nominal faiz oranı

m = Yıl içindeki faiz dönem sayısı

EFO = Yıl sonundaki kazanılan faiz / Yıl başındaki ana para

Bu denklemi bir önceki örnek için uygulayacak olursak

EFO = 1236 / 10.000 = > EFO = 0,1236=%12,36

Bir yıl içindeki herhangi bir dönem için etkin faiz oranı

EFO = (1+NFO/m)c-1

1 yıldan fazla ise k yıl için etkin faiz oranı

EFO = [1+EFO/m]k-1

formülleri ile hesaplanır.

Örnekler eklenecek

Mühendislik Ekonomisi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bölüm 1 : Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik ekonomisi, sınırlı kaynaklar altında alternatifleri belirleyip kısıtlarımıza uyan en iyi alternatifi analiz etmemizi sağlayan operasyonel bir bilim dalıdır.

Yani, bir projeyi ya da proje içindeki her bir iş parçacağını analiz edeceğiz,alternatiflerini üreteceğiz,bu alternatifler içinden kısıtlarımıza uymayanları filtreleyeceğiz ve geriye kalanlardan da en kârlı olanı seçeceğiz.

Analizler 3 gruba ayrılır.

Sabit girdi : Bu grupta maliyetler sabit ve aynıdır.Ölçütümüz ise maksimum kazancı elde etmektir.Buna örnekler verelim.Bir yazılım şirketine amacınıza özel yazılım yaptırmak istiyorsunuz.2 farklı şirket yazılım için tekliflerini sundukar.

A şirketi : 60 günde teslim edecek ve 15.000 TL talep ediyor.

B şirketi : 45 günde teslim edecek ve 15.000 TL talep ediyor.

Bu iki alternatif için de maliyetimiz yani girdi miktarı aynı (15.000 TL).  Bu durumda maksimum kazancı elde etmek için yazılımı bize 45 günde teslim edecek olan B şirketini tercih ederiz.Burada önemli olan sabit miktarın dışındaki diğer kriterleri değerlendirip bize en uygun olan çözümü yani en karlı çözümü seçmektir.Bu örnekte teslim sürelerini kıyaslayıp diğer özellikleri idealleştirdik.Elbette siz tüm kriterleri değerlendirip karar vereceksiniz.

Sabit Çıktı : Bu durumda maliyet ve giderlerimizi minimum yapıp kazancı maksimuma çıkarmalıyız.Hemen bunun için de örnek verelim.

Örnek 1’in tam tersini düşünelim.Yazılım şirketi biziz ve örnek 1 deki B şirketiyiz.Yazılımı 45 günde teslim edip maksimum kazancı elde etmeye çalışacağız.

Yöntem 1 : Çalışanları zorla mesaiye bırakırız evde ailesi akşam yemeğini onsuz yer.Mesai ücreti de vermeyiz.Bizden kralı yok.

Yöntem 2 : Çalışanlarımızın daha verimli çalışabilmesi için uygun ortam hazırlarız.Örneğin,yazılımcıların bulunduğu odalar yol geçen hanı olmamalı,gelen giden monitörlerine bakıp yazılımcıyla sohbete girmemeli.Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmalıyız ve en önemlisi proje yöneticimizi ve yazılım mimarımızı güzel seçmeliyiz.gibi gibi gibi…

Yöntem 3 : Çalışan sayımızı artırmalıyız.

Bu 3 yöntemden en doğru olan sizin de onaylayacağınız gibi 2. yöntemdir.Aynı işi aynı ekiple 1 ayda da bitirebilirsiniz,1 yılda da bitiremeyebilirsiniz.Ne kadar kısa sürede bitirebilirseniz maliyetiniz düşecek ve çıktı-girdi farkı artıp kazancınız maksimum olacaktır.

Ne sabit girdi ne sabit çıktı : Bu gurupta ise girdilerimiz yani maliyetlerimiz sabit değil ve çıktılarımız yani gelirlerimiz sabit değil.Bu durum nasıl olabileceğini örneklendirelim.

Yazılım şirketimiz de emlakçılar için özel paket yazılımı geliştirdik ve bu yazılımın satışını yapacağız.Şu durumda girdi sabit.Ama satış yok.Ürünümüzü satabilmemiz için reklam yapmalıyız.Reklam giderleri de girdidir.Reklama ayrılan bütçe arttıkça çıktılar yani gelirler de artacaktır.Bu durum girdilerin ve çıktıların değişken olduğu durumdur.Elbette hedefimiz çıktı-girdi değerinin maksimum olmasını sağlamak ve en büyük kazancı elde etmektir.

 

Girdi ve çıktı kavramında kafası karışanlar olabilir.Girdi bazı arkadaşlara cebimize giren para olarak ve çıktı da cebimizden çıkan para olarak algılanabilir.Bu durumun tam tersi olduğunu şöyle açıklayalım.

Ortada bir iş var.Bu işin olması için işe para yatırıyorsunuz(para cebimizden çıktı ve iş için para girdi) ve iş sonunda kazanç elde ediyorsunuz(işten dışarı para çıktı ve cebimize girdi).

Girdiler : Kurulum maliyetleri,işletme maliyetleri

Çıktılar : Elde edilen gelirler.

 

Burada bahsettiğimiz problemler orta dereceli ekonomi problemleridir.Mühendislik ekonomisi orta dereceli problemlerle ilgilenir.Yani, problemin sadece ekonomik yönüne bakar.Burada da kısa bir örnek verecek olursak,bir datacenter‘da web sunucusu kuracağız,bu sunucuyu kiralamalı mıyız yoksa sunucuyu alıp barındırma hizmeti mi almalıyız gibi para için kafa yorup hesaplar yapacağız bize en uygun çözümü uygulayacağız. Bunun dışında kompleks ekonomik problemleri ve basit problemler de olmak üzere 3 farklı ekonomik problem  vardır.Türkiye bütçesinin hazırlanması,özelleştirmeler vb gibi problemler kompleks ekonomik problemleridir.İnsanın kolaylıkla hesapladığı problemler de basit problemlerdir.

Mühendislik Ekonomisi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Flength File Help “Failed To Find Flength File”

I write this post in english because lot of people have same problem.

1- be sure cgi-bin is working in your server.Just go to www.yoursite.com/cgi-bin/ubr_upload.pl page. if you see “Invalid parameters passed” ,its mean file is working.

2- if it is not working give chmod 755 cgi-bin dir and ubr_file_upload.pl file then look it again.if it is not working still, tell this problem to your host provider.

3- check your ubr_upload.pl and ubr_ini.php

There is $TEMP_DIR variable in these files.Be sure dirnames are same.

Example : $TEMP_DIR        = ‘/home/cpanelusername/tmp/uploader/’

4- check your ubr_upload.pl and ubr_ini.php

Don’t forget to add / end of dirname.

Example :

Wrong : $TEMP_DIR        = ‘/home/cpanelusername/tmp/uploader’

True : $TEMP_DIR        = ‘/home/cpanelusername/tmp/uploader/’

I hope this post solve your ubr uploader problem.You can comment if this post solve your problem or not.

Yes,my english is not so good but if this post solve your problem too, you will fell I am writing in your native language.

Tavsiyelerim kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 1 yorum

Facebook gibi site

Merhaba arkadaşlar,

Bir çoğunuzun böyle bir siteye sahip olmak istediğinden eminim.3 yıllık bir çalışma sonucunda facebook benzeri web yazılımı yaptım.Yazılımı almak isteyenler benimle iletişime geçebilirler.

Yazılımın özellikleri

Duvar(Aktivite) Modülü : Duvarda mesaj,resim,video,oyun skoru,oyuna davet vb şeyler paylaşılabiliyor.Paylaşılanlara yorum yapılabiliyor,beğen ve beğenmekten vazgeç özelliği ve paylaşılanı paylaş linki var.

Profil modülü :

 • Kişisel Bilgiler
 • İlköğretim Bilgileri
 • Lise Bilgileri
 • Üniversite Bilgileri
 • İkinci Üniversite Bilgileri
 • Memleket Bilgileri
 • Yaşadığı Yer Bilgileri

Arkadaşlarım Modülü : Bu modül sayesinde üyeleri arkadaş listenize ekleyebilirsiniz.Ayrıca tanıdıklarınızı kolayca bulabileceğiniz sistemin otomatik olarak oluşturduğu özel gruplar vardır.Bu gruplar aşağıda listelenmiştir.

 • İlkokul Arkadaşlarım : Profilinde ilköğretim bilgilerini girenler sizinle aynı bilgilere sahipse burada listelenir.
 • Lise Arkadaşlarım :
 • Üniversite Arkadaşlarım
 • Meslektaşlarım
 • Hemşehrilerim
 • Komşularım

Resimler Modülü : Üyeler albümler oluşturabilir ve albümlere resimler yükleyebilir.Resimlere yorum yapılabilir.

Video Modülü : Üyeler video yükeyebilir ve videolara yorum yapılabilir.Ayrıca youtube embed ekleme özelliği de vardır.Ffmpeg kullanır.

Yarışma Modülü : Bilgi yarışması modülüdür.Üyeler soru ekleyebilir.Yarışmaya katılabilir.

Tek Kişilik Oyunlar Modülü : Üyeler için binlerce flash oyun vardır.Oyunda kazanılan puan veritabanına kayıt edilir.Üye isterse skorunu duvarında paylaşabilir.Ayrıca her oyun için arkadaşlar arasında ve tüm üyeler arasında skor sıralaması vardır.

Çok Kişilik Oyunlar : İki üyenin karşılıklı oynayabileceği oyunlar vardır.Tavla,satranç,dama vb. 30’dan fazla oyun vardır.

Multi Forum Modülü : Sistemdeki her il,ilçe,köy,mahalle,ilköğretim okulu,lise,üniversite,üniversite bölümü ve meslekler için otomatik olarak forum oluşturulur.Üye profiline göre kendine özel foruma girer.Şu anda sistemde 100.000’den fazla forum vardır.Veritabanı özenle 3 ayda hazırlanmıştır.

Mesajlar Modülü : Üyeler birbirlerine offline mesaj gönderebilirler.

Online sohbet : Üyeler arkadaşlarıyla online sohbet edebilirler.Arkadaş listesinden online olarak görebilirler.

Anket Modülü : Üyeler kategorilere göre anketler oluşturabilirler ve anketler için oy kullanabilirler.

İlan Modülü : Üyeler kategorilere göre ilan yayınlayabilirler.

Etkinlik Modülü : Üyeler etkinlik ekleyebilir,arkadaşlarını etkinliğe davet edebilirler.

Gruplar Modülü : Üyeler grup oluşturabilir, arkadaşlarını gruba davet edebilir ve gruplara katılabilirler.Gruplar için de forum sistemi vardır.

Yönetici Modülü : Üyeler, arkadaşlarını sisteme davet ettiklerinde her kayıt olan arkadaşı sayesinde 1 oy kazanmış olur. Kazandığı oylara göre sistemde yönteci olma hakkı kazanır.

 • Muhtar : 100 oy toplayan üye istediği köy ya da mahallede muhtar olur.Bir köy ya da mahalle için sadece 1 muhtar olabilir.Muhtar olunan köy ya da mahallenin forumlarında admin seviyesine erişilir.Muhtar olulanan köy ya da mahalle üye tarafından değiştirilemez.Kaymakam ile görüşmesi durumunda ilçe içinde tayini yapılabilir.
 • Kaymakam : 1000 oy toplayan üye istediği ilçede kaymakam olur.Bir ilçe için sadece bir kaymakam olabilir.Kaymakam, ilçesinin forumlarında ve ilçesine ait köy ve mahallelerin forumlarında süper admindir.Ayrıca kaymakam,yetkisini kullanarak ilçesindeki bir muhtarı boşta olan bir köy ya da mahalleye tayin edebilir.Kaymakam,seçtiği ilçe dışında başka bir ilçeye geçiş yapamaz,vali ile görüşerek il içindeki boşta olan başka bir ilçeye tayinini aldırabilir.
 • Vali : 10.000 oy toplayan üye istediği şehirde vali olabilir.Bir şehirde sadece bir vali olabilir.Vali, valisi olduğu şehirin forumlarında ve şehirindeki tüm ilçelerin forumlarında ve ilçelerinde köy mahallelerindeki forumlarda süper admindir.Vali, bir kaymakamı ilçedeki boşta olan başka bir ilçeye tayin edebilir.Bir şehirde vali olunduktan sonra şehir değiştirilemez.

Reklam Modülü : Üyeler sisteme reklam ekleyebilir,reklam kredisi satın alabilir.Ayrıca sistemde muhtar,kaymakam ve vali olanlar otomatik reklam kredisi kazanır.Ödeme sistemi olarak şimdilik paypal var.Sanal pos aldığınızda +200TL ile sisteme entegre edebilirim.

Davetiye Modülü : İki şekilde davet yöntemi vardır.

 • Üyeler messener bilgilerini girerek arkadaşlarını sisteme davet edebilir.
 • her üyeye özel davet linki vardır,bu linki arkadaşlarına ya da forumlarda paylaşabilirler.
 • Her iki davet yönteminde de gelen üyeler davet edene oy kazandırır.Davet ile gelenlerin sadece adları panelde görünmektedir.Davet ile gelen üyelerin sayısı panelden takip edilebilir.

 

Blog Modülü : blogcu,wordpress,blogspor,blogger gibi üyelerinize blog hizmeti vermenizi sağlayan modüldür.Şu anda bu modül %50 tamamlanmış durumdadır.

Bildirimler Modülü : Bu modül sayesinde üye,hangi durumda sistem üzerinde ya da mail ile bildirim yapılması gerektiğini ayarlayabilir.

Yazacaklarım şimdilik bunlardır.Almak isteyenler kemal(ALT Gr + Q)bilgisayarmuhendisi.net adresinden bana ulaşabilir.İletişime geçenlere demo göstereceğim.

Yazılımın lisans ücreti 950$ ‘dır. Sisteme size özel modüller de programlayabilirim.

Projelerim kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Datacenter nedir

Datacenter, Türkçe “Veri Merkezi” olarak adlandırılan, içinde yüzlerce ya da binlerce serverı barındıran, güçlü elektrik,iklimlendirme ve internet alt yapısına sahip server deposudur diyebiliriz.

Netinternet datacenterında ki müşterilere ait atx kasaların bulunduğu  bir rafın görüntüsü.Buradaki serverların çeşit çeşit olmasının sebebi müşteriler kendi kasalarını kargo ile datacentera yolluyorlar.Datacenterın kendisine ait serverlar tek tip oluyor.Toplu alım daha uygun fiyata geldiği içindir tabiki.

Datacenterlar server hizmetini 2 şekilde sunuyorlar.

1- Datacentera ait serverların müşterilere kiralanması.Tüm alt yapı datacenter tarafından karşılanıyor.

2- Co-Location (Server barındırma).Bu tip hizmette ise kendinize ait kasayı datacentera gönderiyorsunuz ya da yakınsanız kendiniz götürüyorsunuz.Datacenter sunucunuzu eğer atx kasa ise atx kasa rafına koyuyor, rack tipi kasa ise rack kabinlerinden birine koyuyor.Kasanıza elektrik ve internet bağlantısını gerçekleştirip yazılımlar da kurulduktan sonra kasanız yayın hayatına başlıyor.

Peki neden kasanızı datacentera göndermelisiniz ya da neden datacenterdan server kiralamalısınız? Bu işi kendi evinizden ya da firmanızdan yapsanız olmaz mı?

Bu iş evden olabilseydi bu tür firmalar olmazdı zaten.Bazı kobiler web serverlarını kendi bünyesinde barındırıyor ama bunun maliyeti çok yüksek.Datacenerların bizim için en önemli avantajı sağladığı yüksek internet hızlarının çok uygun olmasıdır.Çünkü Türk Telekom’dan interneti toplu olarak alıyorlar.Yüksek hızlar için Türk Telekom fiyat listesine bakmak için tıklayın .Bu fiyat listesinde 10mbit hız için Türk Telekom’a 1296 Tl ödemek zorundasınız.Ama Aynı internet hızını datacenterlardan aldığınızda 150tl -300tl arasında ödemeniz yeterli olabiliyor.Bu fiyat aralığı datacenter arasında farklılık gösterebiliyor tabiki.

Serverların kullandığı internet evinizdeki internetten farklıdır.Adsl bağlantı tipinde download hızınız ne kadar yüksek olursa olsun en büyük pakette bile upload hızınız 1Mbit’tir.Serverların ihtiyacı olan da upload hızıdır.Bu durumda bu hizmeti evden sağlayacağınız adsl bağlantısı ile vermeniz çok zordur.

Datacenterda elektrik alt yapısı tamamen yedeklidir.Elektrik kesintisinde hemen jeneratörler devreye girer.Bu anlık işlem de server kapanmaz.Bu şekilde serverınız kesintisiz yayın yapabilir.

Datacenterda iklimlendirme sistemi mevcuttur.Serverların bulunduğu sistem odalarında iklimlendirme yoksa kendinizi saunaların terleme odasına girmiş gibi hissedersiniz.Bu durumda serverlarında donanımlarında yanmalar meydana gelebilir.İklimlendirme sistemi ile sistem odaları sürekli belirli bir sıcaklığında altında tutulur.Bir sistem odasına girecek olursanız montunuzu yanınıza almayı unutmayın.

Serverlar için gerekli yazılımları teminini datacenter yapmaktadır.Siz server kiraladığınızda yazılımların aylık kira bedelleri server kirasının içine eklenir.Tabi kendinize ait yazılım lisansı varsa (Örneğin Wİndows Server 2008 işletim sistemi lisansı) ya da linux gibi ücretsiz yazılımlardan kullanacaksanız ekstra giderler olmaz.

Ülkemizde bu işi profesyonelce yapan datacenterlardan bazıları

ni.net.tr

dgn.net.tr

netdirekt.com.tr

Ben çevremdekileri ni.net.tr ‘ye yönlendiriyorum.Tabiki sebebi benim de ordan hizmet alıyor olmam ve hizmetten memnun olmamdır.Özellikle fiyatlar gayet uygundur.

 

 

Web kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 3 yorum

Server nedir

Server, Türkçe “Sunucu” olarak adlandırılan, web sitelerin, veritabanlarının ya da özel iş için kullanılan yazılımların barındırıldığı bilgisayar kasasıdır.Bir çok server evimizdeki gibi atx kasa bilgisayar kasası olabildiği gibi çok daha pahalı olan rack tipi serverlarda vardır.Rack tipi serverlar boyutlarına göre 1U, 2U, 4U, 6U  gibi çeşitlendirilir.

1U rack mount server

2U rack mount server

4U rack mount server

Bu rack tipi serverlar rack kabinlerde raflarda üst üste sıralı olarak dururlar.

Serverları server yapan donanımsal olarak şekilleri değil içinde bulunan yazılımlardır.Örneğin web sitelerin barındığı web server, linux işletim sistemi ise apache yazılımının,windows server için de IIS yazılımınının içinde kurulmuş olması ile elde edilir.Yazılım geliştirenler kendi bilgisayarlarında bu web server yazılımlarını kurarak yazdıkları kodları test edebiliyorlar.

Aynı şekilde veritabanı serverı elde etmek için servera, mysql, mssql ya da oracle gibi bir veritabanı yazılımı kurmak yeterlidir.

Yine aynı şekilde ftp server için servera ftp yazılımı kurulur.Tabi çoğunlukla tüm bu yazılımlar tek bir servera kuruluyor.Aynı servera htm apache yazılımını hem de mysql veritabanını kurarak hem web server hem de veritabanı serverı olarak kullanabiliyorsunuz.Bunun yanında ftp yazılımı ve mail server yazılımı vb ihtiyaç duyulan tüm yazılımlar tek servera kurularak hizmet veriliyor genelde.

Yoğun sistemlerde 1 servera apache, 1 servera mysql, 1 servera mail yazılımları kuruluyor.Hatta bunlar da cluster yapıya getirilebiliyor.Örneğin, facebook gibi büyük bir site için yüzlerce serverda sadece apache kurup web servera gelen istekleri tüm serverlara dağıtarak daha hızlı ve kesintisiz yayın yapılabiliyor.Bu şekilde yedekli yapı mysql veritabanı için ve diğer server yazılımları için de geçerlidir.

Host konusuna bir önceki yazımda değinmiştim.Host aldığınızda web serverın harddiskinden size alan tahsis edilir.Serverda sadece sizin web sitenize değil yüzlerce siteye aynı serverda host açılır.Host ihtiyacınız çok büyüdüğünde 1 serverda sadece 1 siteyi barındırabilirsiniz.Bunun için server kiralamanız gerekir.

Server kiralamak için datacenterların web sitelerini ziyaret etmelisiniz.

Datacenterın ne olduğunu öğrenmek için dacenter nedir başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

Web kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Host nedir

Host, Türkçe “Web Alanı” olarak adlandırılan, web sitemize ait dosyaların barındığı web alanıdır.Web sitenizin yapımı bittiğinde web sitenize ait olan html,css,js,php,aspx,jsp vb uzantılı dosyalar ve tasarıma ya da içeriğe ait olan jpg,png,gif vb uzantılı resim dosyalarınızı hostunuza yüklemeniz gerekir.

İki çeşit host vardır.

 1. Linux host : En çok salın alınan hosttur.Çünkü linux işletim sistemi ücretsizdir.Php programlama dili ve mysql veritabanına ihtiyaç duyan siteler linux host kullanır.Bunun yanında statik siteler yani html sitelerde en çok bu host tipinde barındırılır.
 2. Windows host : Asp ve asp.net ile yapılan ve mssql veritabanı kullanan siteler bu hostta barındırılır.Bunun yanında php ve mysql ile yapılan siteler de bu host tipinde barındırılabilir.Ama php ve mysql linux altında daha stabil çalışmaktadır.

Host satan sitelerden web siteniz için host satın alabilirsiniz.Tabi öncelikle domain almanız ya da domaini de host aldığınız yerden hostu alırken almanız gerekir.Host alınırken hostun hangi domain için alındığı belirtilmek zorundadır.Çok sayıda domain almıyorsanız domaini de hostu aldığınız yerden almanız daha doğru olacaktır.

Host fiyatları alanın büyüklüğüne göre değişir.Ne kadar büyük alan almak isterseniz fiyatı da o kadar artacaktır.Serverdaki harddiskin belirtilen alan miktarı size tahsis ediliyor.Örneğin 100MB alanı olan host aldığınızda harddiskteki 100Mb’lık alan size tahsis edilmiş olacaktır.Web sitenizin dosyaları ve veritabanındaki içeriğiniz kadar alan kullanacaksınız.Ne kadar büyüklükte alan satın almanız gerektiği web site projenize göre değişkenlik gösterir.örneğin site ziyaretçilerinin siteye içerik eklemesi ile sürekli artan bir alan kullanımınız olacak.

Host fiyatları domain fiyatlarına göre biraz daha yüksektir.Bunun sebebi elbette bu hizmet için donanımsal ve yazılımsal alt yapının temin edilmesi ve 24 saat sistemin aralıksız çalışmasını sağlamak için teknik ekibin giderleridir, elektrik vb kurumsal harcamalardır.

Nereden host alınmalı konusunda tavsiye ettiğim SINIRSIZ HOSTING başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Host konusu soyut bir kavram,daha iyi anlamak için içeriğimizde de geçen server’ın ne olduğunu bilmekte fayda var. Server nedir başlıklı yazıyı okuyalım.

 

Web kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Domain nedir

Domain, türkçe “Alan Adı” olarak adlandırılan web sitelerin isimlerine denir.Örneğin arama olarak kullandığımız google’ın domaini google.com‘dur.

Bir web site açmak istediğinizde ilk iş olarak web sitenizin adına karar vermeniz gerekir.Karar verirken de tabiki domainin boşta olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.İstediğiniz domaini sizden önce almış olabilirler.Domainin boşta olup olmadığını kontrol etmek için whois servisi sunan sitelerden ya da domain satan sitelerden sorgulatabilirsiniz.

Hızlı sorgulama için ben whois.sc sitesini kullanıyorum.Örnek kullanım

www.whois.sc/domain.com

burada kontrol etmek istediğiniz ismi domain.com yerine yazmanız yeterli.Boşta ise boşta olduğunu, alınmış ise kim tarafından alınmış olduğunu ve hangi tarihe kadar o kişide olacağını gösterir.Evet burdan anlayacağınız gibi bir domaini aldığınızda ömür boyu size ait olmuyor.Buna almak yerine kiralamak demek daha doğru olur.Bir domaini en az 1 yıl en fazla 5 yıllığına alabilirsiniz.En fazla 5 yıl derken 5 yıl sonra domain elinizden alınmıyor elbette.Domainin süresi dolmadan tekrar uzatabiliyorsunuz.Örneğin 1 yıl geçtikten sonra 1 yıl uzatabilirsiniz.Yada 5 yıl geçince 5 yıl daha uzatabilirsiniz.Daha uzun süre kiralanamamasının sebebi kullanılmayacak domainin çok uzun süreliğine örneğin 100 yıllık kiralandığında ve unutulduğunda diğer domaine talip kişilerin bu domaini elde etme imkanları olamaz.Sektöre girdiğinizde bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.Çünkü güzel isimlerin tamamı alınmış durumda.Binlerce güzel domaini alıp elinde tutan firmalar var.Domain brockerlığı deniyor buna.İlerde bu konuya değineceğim.

Bir web site açmak istediğinizde bu işin maddi olarak en uygun kısmı domain alımıdır.Bir domainin yıllık ücreti 10-15 Tl cıvarıdır.Domaini alacağınız siteye göre bu değişkenlik gösterebiliyor.Nadir de olsa 20-30 Tl arası fiyata satan sitelerle de karşılaşabilirsiniz.

Domain satan bazı siteler;

alantron.com.tr

isimtescil.net

netinternet.com.tr

Web site açmak için domain tek başına yeterli değildir.Ayrıca host almanız gerekir.Host’un ne olduğunu bilmiyorsanız host nedir başlıklı konuyu okumak ziyaret edebilirsiniz.

Web kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Cv Örneği

Bir cv örneği ya da cv örnekleri paylaşmadan önce cv hazırlamak için öncelikle bilmemiz gereken şeyler vardır.Bir çok cv numunelerini incelediğimde bazı şeylerin yanlış bilindiğini gördüm.Bunları madde madde sıralayacağım.

Cv resmi nasıl olmalı?

 • Cv’deki resminiz mutlaka vesikalık olmalıdır.(Görsel sanatlar ile uğraşanlar bu konuda da sanatını gösterebilir tabiki.)
 • Erkek adaylar resimde gömlek ve kravatlı olmalıdır.Saç ve sakal traşınızı olmayı da unutmayın.
 • Bayanlar adaylar beyaz ya da açık mavi renkte gömlek giyinmeli ve abartı makyaj yapmamalıdır.
 • Takım kravat giyinince Polat Alemdar bakışları atmaya gerek yok hemen.Cv resminizde abartmayacak şekilde tebessüm güzeldir.Bakışlarınız kendinize güvendiğinizi göstermeli.Cv’nizi eline aldıklarında ilk olarak resminiz göze çarpacaktır.İlk imaj çok önemlidir.
 • Resminiz Cv’nin sağ üst köşesinde olmalıdır.

Cv’de referans bölümü nasıl olmalı?

 • Referanslar işinizle alakalı olmalıdır.
 • İşiniz ile alakası olmayan eş dost isim ve telefonları referanslara eklenmemelidir.
 • En önemli referansınızı en üste yazın.
 • Üniversiteden ya da eğitim aldığınız özel kurslardan eğitimcilerinizden sizi yakından tanıyan ve referans olabilecek olanları ekleyebilirsiniz.
 • Önceki çalıştığınız iş yerindeki yöneticinizi referans olarak ekleyebilirsiniz.
 • Yaptığınız ürünü referanslarınıza yazabilirsiniz.Örn:web site,program vb.

 

Cv’de yabancı dil bilgisi nasıl yazılmalı?

 • En iyi bildiğiniz yabancı dili en üste yazın
 • Yabancı dil bilginizi ; Konuşma (İyi) Anlama (Orta) Okuma(İyi) gibi derecelendirin.
 • Yabancı dil bilginizi olduğundan daha iyi seviyede göstermeyin.İngilizce’de sadece kısa isim cümlesi kuranlar bile derece olarak orta ve iyi yazıyor.Bu tür yanıltmalar ileride sizin ve iş yerinin canını sıkabilir,gereksiz zaman kaybına sebep olabilir.
 • Mutlaka yabancı dil öğrenin.Özellikle okuduğunu anlayacak seviyede olmanız yabancı kaynaklardan faydalanabilmek için bilişim sektöründe çok önemlidir.

 

Eğitim Durumu

 • Üniversitenin adını, bölüm adını, tarihi yazın.
 • Lise adı ve eğitim tarihinizi yazın.
 • Üstün zekalılar ilköğretim okulundan mezun olmadıysanız ilköğretim bilgilerinizin hiçbir değeri yok.Yazmayın yazmayın yazmayın.

Eğitimler ve Sertifikalar

 • Aldığınız özel eğitimin adını,toplam saatini,kurumun adını ve eğitim tarihini yazın.
 • Başvuracağınız pozisyonla ilgili eğitimleri ya da sertifikaları en üstte yazın.
 • Pozisyon ile alakalı olmasada aldığınız farklı eğitimleri de yazabilirsiniz.Örneğin; Mülakat teknikleri,cv hazırlama yöntemleri,beden dili vb kişisel gelişim eğitimlerini yazabilirsiniz.
 • Sınavlarla kazandığınız  serfikaları yazın. Örneğin ; MCSE,MCPD,ZCE,RHCE vb..

Bilgisayar Yetkinliği

 • Kullandığını işletim sistemlerini yazın.Örn ;Windows XP,Win-7,Vista,Mac OS X,Linux vb.
 • Kullandığınız proramları yazın.Örn;Office programları  ve işinizle ilgili yazılımları yazabilirsiniz.Yazılımcı iseniz Visual studio,PhpEd,Netbeans vb.

Yazılım Bilgisi

 • En iyi bildiğinizi ya da başvuracağınız kurumun istediği özelliği en üste yazın.
 • Bildiğiniz yazılım dillerini derecelendirin.Örn; C#(Çok iyi),Php(İyi),Java(Orta) vb.
 • Bildiğiniz veritabanlarını yazın.

 

Devam edecek…

 

Kişisel Gelişim kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın